Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING MIND vol POWER
 
MINDvolPOWER verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina lees je wat er gebeurt met jouw gegevens.

Contactgegevens
MINDvolPOWER
Gaarderstraat 24       
2645 ME Delfgauw
+31 6 14 68 48 53

Manon Mansier is de Functionaris Gegevensbescherming van MIND vol POWER. Zij is te bereiken via contact@mindvolpower.nl
 
Deze verklaring is van toepassing op de website: www.mindvolpower.nl
En alle subdomeinen, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt.
 
Heb je vragen over deze privacyverklaring, stuur dan een mailtje.
 
Gebruik van jouw persoonsgegevens  
MIND vol POWER verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. MINDvolPOWER vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens. Je mailadres is nodig om je bijvoorbeeld een e-book of uitnodiging voor een online training te kunnen sturen; je voornaam wordt gebruikt om e-mails te personaliseren.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

MIND vol POWER verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid
   

Doeleinden
MIND vol POWER verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • MIND vol POWER analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

MINDvolPOWER is daarnaast gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en heeft bijv. bepaalde gegevens nodig voor de belasting.
 
Websitebezoekers jonger dan 16 jaar
MINDvolPOWER heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van bezoekers te controleren. Beschikt MINDvolPOWER ongewild over gegevens van jouw kind, neem dan contact op om deze informatie te laten verwijderen.
 
Bewaartermijn
MINDvolPOWER bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Schrijf je je uit van de mailinglijst, dan blijven je gegevens nog max. 1 maand in het systeem staan. Websitedata zijn maximaal 24 maanden inzichtelijk, maar deze zijn niet naar jou te herleiden omdat deze data geanonimiseerd worden opgeslagen. Voor de administratie geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 
Persoonsgegevens delen met derden
MINDvolPOWER verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wel verstrekt het bedrijf gegevens aan externe partijen als dat nodig is voor de levering van MIND vol POWER producten of diensten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voorbeeld: MINDvolPOWER maakt gebruik van een externe partij voor de afhandeling van betalingen, haar team handelt vragen van (potentiële) klanten af en je gegevens liggen opgeslagen in een e-mailmarketingsysteem. Bij het verstrekken van jouw gegevens aan een externe partij legt MINDvolPOWER in een bewerkersovereenkomst vast dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden mogen worden gebruikt en worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Zo zorgt MINDvolPOWER voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens bij externe partijen. NB: MINDvolPOWER stuurt je in een enkel geval een interessante aanbieding van een zorgvuldig uitgezochte externe partij. Zo’n e-mail is afkomstig van MINDvolPOWER; de externe aanbieder heeft geen toegang tot je gegevens.
 
Cookies en profilering
MIND vol POWER gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MIND vol POWER gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Mailblue: email-marketingsysteem voor MIND vol POWER
 • Social media:
  De Facebook-pixel houdt bij welke Facebook-bezoekers mindvolpower.nl bezoeken. Op basis daarvan is het o.a. mogelijk advertenties te maken, specifiek voor de mensen die een bepaalde pagina hebben bezocht. Je kan eenvoudig berichten van mindvolpower.nl delen. Social share buttons werken met cookies. MINDvolPOWER heeft geen inzage in de gegevens die social media verzamelen. Wil je weten hoe zij omgaan met gegevens, bekijk de privacy policy van Facebook | LinkedIn | Google+ | Instagram

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MIND vol POWER en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@mindvolpower.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
 
MIND vol POWER wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Beveiliging
MIND vol POWER neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@mindvolpower.nl. MIND vol POWER heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Wachtwoordbeveiliging computers
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (mindvolpower.nl) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (Base4 - server); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres. 

Heb je een klacht?
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door MINDvolPOWER
Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Delfgauw, 16 juni 2021